Positief bekeken!

Ontdek en train je talenten is een door ervaringsdeskundigen ontwikkelde training waarin je, samen met ervaringsdeskundig trainers, je persoonlijke sterke kanten en talenten (her)ontdekt, verder ontwikkelt en leert in te zetten in je dagelijks leven. Wat gaat er goed in je leven en wat heb je tot nu toe bereikt? Wat zegt dit over jouw persoonlijke talenten en hoe kan je hiermee je voordeel doen?

De training is gebaseerd op de positieve  psychologie. De positieve psychologie richt zich niet op wat er mis gaat in het leven, maar juist op wat er goed gaat. Doel is je persoonlijk welbevinden te bevorderen

Geschiedenis

De training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten is de doorontwikkelde versie van de training Positief bekeken! Deze training is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen met subsidie van ZonMw.

De ontwikkeling van de training Positief bekeken! vond plaats in co-creatie met cliënten van de Denktank van het Centrum Autisme van GGzE, middels pilottrainingen en focusgroepen. Daaromheen bestond een klankbordgroep van experts op het gebied van rehabilitatie en de-stigmatisering, herstel en empowerment, kerntalenten, sterke kanten, (vrijwilligers-)werk en autisme. De leden van de klankbordgroep konden gevraagd en ongevraagd advies geven. 

De training Positief bekeken! is in 2020 genomineerd voor de Nationale Zorginnovatieprijs en heeft in datzelfde jaar de Planetree Project Award gewonnen. 

Aanbod

Voor organisaties

De training kan ingekocht worden door bestaande organisaties. Onze trainers zijn, onder meer als zelfstandige, werkzaam binnen herstelacademies, de ggz, het sociaal domein en arbeidsreïntegratie.

Voor ervaringsdeskundige trainers

In samenwerking met Kenniscentrum Phrenos bieden wij een train-de-trainer aan. Zodoende kunt u zelf deze training binnen uw organisatie verder implementeren. Deze training wordt zowel groepsgewijs als individueel aangeboden.De training wordt ook incompany gegeven. Meer informatie over de train de trainer vind u hier.

Voor meer informatie neem contact op met Marion Vollenberg: info@positiefbekeken.nl

Voor wie?

De training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten is ontwikkeld door mensen met ervaring op het gebied van herstel. De training is geschikt voor mensen met persoonlijke ervaring met mentale problemen en herstel en die hun veerkracht en mentale weerbaarheid willen versterken. Waarbij voorop staat dat de deelnemers hun talenten en sterke kanten willen (her)ontdekken, ontwikkelen en toepassen in hun dagelijks leven. 

De training zal gegeven worden door twee ervaren ervaringsdeskundige trainers van Positief bekeken! Ontdek en train je talenten. 

Hoe ziet de training er uit?

De training wordt gegeven in groepsverband.

De training wordt gegeven in groepsverband. In totaal bestaat de training uit 13 bijeenkomsten. Iedere deelnemer heeft een kennismakingsgesprek en daarnaast 2 individuele coachgesprekken met één van de trainers. De groep bestaat minimaal uit 10 cursisten. De deelnemers worden uitgenodigd op volgorde van aanmelding. Elke groepsbijeenkomst zal tweeënhalf uur duren met een pauze van een kwartier.

Afhankelijk van de deelnemers kan deze training verkort aangeboden worden.

Visie

Wij gaan er van uit dat iedereen beschikt over meerdere talenten en sterke kanten.

Met de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten willen wij mensen bewust maken van deze talenten en sterke kanten, hen helpen deze verder te ontwikkelen en toe te passen in hun dagelijks leven. Doel is het welbevinden, empowerment en veerkracht van de deelnemers te bevorderen.

Kosten

Wij werken zonder winstoogmerk maar kostendekkend. Stuur een mail naar info@positiefbekeken.nl voor een vrijblijvende offerte op maat.

EVEN VOORSTELLEN

Wie zijn wij?

Koen Westen is voorzitter van Stichting Positief bekeken!
Koen Westen, BN MSW, is sinds het begin van deze eeuw werkzaam geweest in de verslavingszorg en ggz. Na klinische rollen als verpleegkundige en sociotherapeut op een detox-afdeling, kwamen daarna ambulante rollen als SPV in de Sociale Verslavingszorg, Bemoeizorg en Sociale Psychiatrie. Met de opgebouwde expertise op het gebied van IDDT, (F)ACT, CTI, MASS en het wijkgericht werken in het algemeen werd de stap naar het trainen en coachen van teams en professionals een logische. De overstap naar het onderwijs vond plaats rond 2010. Sindsdien is Westen werkzaam als docent Verpleegkunde en onderzoeker in het lectoraat Zorg rondom het Levenseinde bij Avans Hogeschool en is hij als gastdocent verbonden geweest aan de opleiding voor HBO Social Work en de Airlangga University te Surabaya. Er zijn verschillende onderzoeken van hem te vinden over de samenwerking tussen het sociaal domein en dat van de ggz. Daarnaast is Westen coauteur van de FACT-schaal 2017, de boeken Zorg voor Afstemming, Behandelen met Eigen Ervaring, Green Mental Health, Eigen baas in de ggz en GGZ in de wijk, is hij senior-onderzoeker van de onderzoekslijn Herstelondersteunende Netwerkzorg in de GGZ bij Reinier van Arkel en is hij als vicevoorzitter verbonden aan het CCAF. Westen is voorzitter van Stichting Positief bekeken!
Koen Westen
Frits Dreschler is secretaris van Stichting Positief bekeken!
Frits Dreschler, heeft na een studie rechten 37 jaar bij en voor gemeenten gewerkt, vooral in het sociaal domein. Dreschler zegt hierover: “Gemeenschapsmiddelen zijn bedoeld om échte verbeteringen in de samenleving te realiseren. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Ervaringsdeskundigen wéten wat er nodig is en hoe mensen het beste kunnen worden ondersteund. Daarom lever ik graag een bijdrage aan stichting Positief Bekeken!, om de kennis, vaardigheden én presentie van ervaringsdeskundigen te bevorderen. De betrokkenheid en participatie van ervaringsdeskundigen is namelijk van wezenlijk belang bij het vorm en inhoud geven van het aanbod.’ Dreschler is secretaris van Stichting Positief bekeken!
Frits Dreschler
Betty is organisatieadviseur, interim manager, HR manager en ervaringsdeskundige. Thans is ze oa trainer bij Positief Bekeken! Ontdek en train je talenten.
Betty Neijmeijer is organisatieadviseur, interim manager, HR manager en ervaringsdeskundige. Ze heeft een eigen onderneming en begeleidt mensen en organisaties bij het transformeren naar hun beste zelf. Betty adviseert managers, traint teams, leidt veranderingsprocessen en begeleidt mensen 1 op 1. Ze heeft veel ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen. Thans is ze oa trainer bij Positief bekeken! Ontdek en train je talenten.
Betty Neijmeijer
Marion Vollenberg is ervaringsdeskundige vrijwilliger bij Stichting Positief bekeken! Zij is psychiatrisch verpleegkundige en organisatiewetenschapper op het gebied van zorg en welzijn. Zij heeft de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten mede ontwikkeld. Zij is oprichter en directeur van Stichting Positief bekeken!
Marion Vollenberg
Eline Nievers. Positief bekeken! Ontdek en train je talenten.
Eline Nievers is ervaringsdeskundige bij Stichting Positief bekeken! Zij is sociaal wetenschapper en heeft meegewerkt aan de opzet en ontwikkeling van de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten. Zij is medeoprichter van Stichting Positief bekeken! en heeft een adviserende rol.
Eline Nievers
Hans Joosten is sinds 1987 werkzaam in diverse financiële functies. In 2017 heeft Joosten zijn eigen bureau opgericht. Als financieel manager richt Joosten zich op middelgrote bedrijven. Vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid heeft Joosten zowel bij stichtingen als verenigingen de functie van penningmeester vervuld. Joosten is penningmeester van Stichting Positief bekeken!
Hans Joosten
Paul Hendriks heeft na zijn geschiedenisstudie als docent gewerkt in het voortgezet en hoger onderwijs. Hij is kind van twee ouders die als patiënt in de psychiatrie beland zijn en vanwege deze ervaring is hij een KOPP kind en als zodanig één van de geportretteerden in de reizende tentoonstelling van Stichting Open Mind. Paul heeft als ervaringsdeskundige gewerkt voor diverse instellingen en heeft zich in die periode bekwaamd in methodieken, zoals de WRAP, Yucelmethode en Biografie als medicijn. Op het ogenblik is hij als ervaringsdeskundige adviseur betrokken bij het actieprogramma Kansrijke Start van het ministerie van VWS en werkt hij in opdracht voor het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ). In het voorjaar van 2024 nam hij deel aan het train de trainer programma Positief bekeken! Ontdek en train je talenten. Hendriks is adviseur en trainer van Stichting Positief bekeken
Paul Hendriks

Wat deelnemers van de pilots zeggen

Yvonne

“In deze training focus je op wat je WEL kunt, waar je blij van wordt en energie van krijgt. Ik heb geleerd de lat voor mezelf niet meer zo hoog te leggen en kijk nu milder naar mezelf. Gelukkig ben ik nu vaker tevreden en geniet ik meer van de kleine dingen van het leven. Het is een training waar je positieve energie van krijgt!”

Dorine

“…voor mij is het absoluut niet vanzelfsprekend dat ik groepstrainingen afmaak. Bedankt dat jullie eraan hebben bijgedragen dat het mij deze keer wel gelukt is.”

Patrick

“Ik bewaar een fijne en goede herinnering aan deze groep. Fijne dynamiek plus het feit dat we elkaar respecteren in de persoon zoals we zijn. Mijn oprechte dank hiervoor. Eigenlijk ben ik niet zo van de groepen, maar deze groep heeft er wel toe bijgedragen dat ik niet eerder ben afgehaakt (…)  ik heb van elke bijeenkomst iets geleerd of het heeft me tot nadenken aangespoord.”

Jan

“Als ASS-er heb ik deel mogen nemen aan de cursus Positief bekeken!. Het heeft mij veel inzicht gegeven in een aantal zaken van mijn karakter waar ik mij niet van bewust was, maar welke nu erg waardevol zijn. Ik werd uitgenodigd in verband met ASS, maar ik ben ervan overtuigd dat deze cursus ook voor vele andere mensen zeer waardevol kan zijn. Mijn wens is dan ook dat deze cursus vele malen vervolgd kan en mag worden.” 

Neem contact met ons op.

Talent krijgt pas waarde als je het benut!