Positief bekeken! Ontdek en train je talenten.

Wat is Positief bekeken! Ontdek en train je talenten?

‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is een training ontwikkeld door, voor en in co-creatie met cliënten met mentale gezondheidsproblemen. De training is gebaseerd op de Positieve Psychologie en focust vooral op zaken die goed gaan bij de deelnemers, zonder te ontkennen dat er ook zaken niet goed gaan in het leven. Het richt zich op het (her)ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten en mogelijkheden om deze te kunnen benutten in de praktijk. Achterliggend doel van de training is het vergroten van empowerment en welbevinden van de deelnemers.

‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ onderscheidt zich van het huidige aanbod, omdat deze training niet vertrekt vanuit bepaalde ontwrichtende ervaringen of psychische aandoeningen (waarvan zij vervolgens vanuit hun eigen kracht en met eigen regie kunnen herstellen). De training focust op positieve eigenschappen en ervaringen. Door deze te benadrukken krijgen deze eigenschappen en ervaringen een grotere plaats in het persoonlijke leven. Dit door te leren de eigen sterke punten in de praktijk toe te passen op verschillende levensgebieden die leiden tot een groter welbevinden. De focus ligt daarmee niet op herstel van een klacht in het bijzonder, maar op het vergroten van het welbevinden in het algemeen. Wij zien ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ dan ook als een waardevolle aanvulling op het huidige aanbod en de reeds bestaande interventies.

Voor het (her)ontdekken van talenten worden verschillende didactische werkvormen gebruikt waarbij er een balans is tussen individuele opdrachten en groepsopdrachten. Voor het inzetten van (her)ontdekte talenten en deze zodoende te ontwikkelen tot sterke kanten wordt gebruik gemaakt van de welbevindentheorie van Martin Seligman, de grondlegger van de Positieve Psychologie. Deze theorie maakt gebruik van vijf levensgebieden. Het invullen van deze levensgebieden draagt bij aan het welbevinden en levensgeluk.

De levensgebieden zijn:

1. Een plezierig leven, hierbij staat het ervaren van positieve emoties centraal
2. Een betrokken leven, hierbij staat het bereiken van een staat van flow centraal
3. Een zinvol leven, hierbij staat centraal dat je je onderdeel voelt van een groter geheel
4. Het aangaan van relaties waarbij het delen van positieve ervaringen centraal staat
5. Het bereiken van doelen waarbij zelfvolharding en commitment centraal staan

Deelnemers aan de training maken zelfgekozen doelen binnen deze levensgebieden en kiezen welke (her)ontdekte talenten en sterke kanten zij willen in zetten om deze doelen te bereiken. In meerdere bijeenkomsten wordt gewerkt aan het ontwikkelen van doelen, het (her)ontdekken van talenten en sterke kanten en het invulling geven aan de levensgebieden.

De training ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is in 2019 met subsidie van ZonMw ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, in nauwe samenwerking met (ex-)cliënten van GGzE. De training is in 2020 genomineerd voor de Nationale Zorginnovatieprijs en heeft in datzelfde jaar de Planetree Project Award voor de meest mensgerichte initiatieven in een gezonde omgeving in de ggz gewonnen.

Het werkboek ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is hier te downloaden.

Om de training te kunnen aanbieden zijn gecertificeerde trainers noodzakelijk. Het met goed gevolg deelnemen aan de train-de-trainer leidt tot een certificaat. U bent daarna gecertificeerd trainer van ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’.

Wil je opgeleid worden tot train-de-trainer van Positief bekeken! Ontdek en train je talenten?

Schrijf je dan hier in voor de landelijke training. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het aanbieden van in-company maatwerktrajecten.

Inhoud landelijke training

In deze training ontwikkel je de noodzakelijke vaardigheden om de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten te kunnen geven.

Je verdiept je in de kennis en inzichten van de theorie van de Positieve Psychologie.
Je leert hoe je je focus kan verleggen van dat wat niet goed gaat, naar dat wat wel goed gaat en kan dit overdragen aan de deelnemers
In de training wordt aandacht besteed aan hoe je Positief bekeken! Ontdek en train je talenten binnen een organisatie beschikbaar kan maken.
Na afloop van de training voel je je vertrouwd om de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten aan te bieden en op de kaart te zetten.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat train-de-trainer Positief bekeken! Ontdek en train je talenten uitgegeven door Stichting Positief bekeken. Tevens ontvang je na het succesvol afronden van de training de handleiding voor trainers.

Voor wie is de train-de-trainer Positief bekeken! Ontdek en train je talenten?

Voor ervaringsdeskundige trainers die ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ willen gaan aanbieden in een herstelacademie, de ggz of het sociaal domein of als onderdeel van een reïntegratietraject.

Voorwaarden voor deelname

Je bezit over ervaringskennis en aantoonbare trainingservaring. 

Je hebt de intentie om deze training aan te bieden aan jouw doelgroep.

Je staat er open voor om deze training zo nodig, samen met ons, door te ontwikkelen. Dit door middel van het aanpassen van de training voor jouw organisatie en/of doelgroep.
 

Hoe leer je?

In 2 dagen van 5 uur word je, begeleid door twee ervaringsdeskundige trainers, meegenomen in het gedachtengoed van de Positieve Psychologie en het praktisch uitvoeren van de training. Afwisselend (her)ontdek je talenten en sterke kanten en zet je deze in om persoonlijke zelfgekozen doelen te bereiken. Je doet hiermee ook ervaring op met de training, werkvormen en opdrachten die je daarna zelf aan deelnemers kan aanbieden.

Studiebelasting

Naast het volgen van de training besteed je circa 6 – 8  uur aan het lezen van het werkboek, het uitvoeren van opdrachten en het oefenen in de praktijk met een collega. Het werkboek is hier gratis te downloaden.

Trainers

Bonnie Geus

Linda Jeekel

Betty Neijmeijer

Data en Tijden

In verband met een door ZonMw toegekende subsidie worden er 3 gesubsidieerde trainingen gegeven. Deze trainingen worden gegeven in 3 dagen van 5 uur in plaats van de bovengenoemde 2 dagen. De trainingsdagen starten om 10.30 en eindigen om 15.30.Heeft u interesse in één van deze 3 trainingen stuur dan een mail naar: info@positiefbekeken.nl en vermeld welke training je voorkeur heeft. De trainers zullen een half uur vóór en na de training aanwezig zijn.

Training 1: Trainers Bonnie Geus en Linda Jeekel (dinsdagen) VOL

9 januari,16 januari en 6 februari 2024

Training 2: Trainers Betty Neijmeijer en Bonnie Geus (vrijdagen) VOL

12 januari, 19 januari en 2 februari 2024

Training 3: Trainers Betty Neijmeijer en Linda Jeekel (vrijdagen) VOL

26 januari, 9 februari en 23 februari 2024

Reguliere training: 

Start bij voldoende deelnemers

Locatie

Trimbos Instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht

Kosten

De kosten zijn inclusief het werkboek en de handleiding voor trainers.

€ 550,-

Inschrijven

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met Marion Vollenberg; info@positiefbekeken.nl